சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களில் மாத்திரை சாப்பிடுபவர்களை விட இன்சுலின் ஊசி போடுபவர்கள் நீண்ட நாள் வாழ்கிறார்கள்.

Search

+